Open image
 
CURR MIN AVG MAX
22.0 27.9 57.2 Temperatūra prieš kontūrus
46.8 48.5 51.7 Boilerio temperatūra
Boilerio siurblys
Dujų katilo paleidimas
CLOSE
Katilo išėjimo temperatūra
Dujinio katilo temperatūra
Temperatūra prieš kontūrus
Kontūro temperatūra
Boilerio temperatūra
Lauko temperatūra
Katilo siurblys
Paskirstymo vožtuvo pasukimas (invertuotas)
Paskirstymo vožtuvo pasukimas (pagrindinis)
Pamaišymo vožtuvo atidarymas
Pamaišymo vožtuvo uždarymas
Šildymo sistemos siurblys
Boilerio siurblys
Dujų katilo paleidimas
[D5]
Kambario daviklio signalas
[D7]
[PID1_St]
Užduota kontūro temperatūra
MENU